REST API v3.0.0Wprowadzenie


Udostępniamy Tobie definicję API SWAGGER UI na podstawie której możliwe jest wygenerowanie klienta API w praktycznie dowolnym języku programowania oraz interfejs, w którym można eksperymentować i testować API. Posiada ono również zunifikowany format odpowiedzi, zgodny z dzisiejszymi standardami web.